Case 1: Motor till en sågspånssilo

Motorn till en sågspånssilo på en såg i ryska Karelen går sönder. Det är svårt och tar tid att få delar till den i Ryssland. Sågen står still eftersom det saknas en del.

Lösning: Kunden köper en motor från Finland och Most SF levererar den till sågen förtullad och klar nästa dag.
Fördelar: Sågen sparar stora pengar då driftstoppet bara varar en dag.

Kort sagt: Med ett enda telefonsamtal får du hela paketet – upphandling, förvaring, spedition m.m. levererat ända fram.