Projektlednings- och arbetsledartjänster

Vi erbjuder projektlednings-, övervaknings- och arbetsledningstjänster i samband med till exempel byggnation, renovering eller andra fastighetsprojekt i Ryssland. Våra tjänster är utformade för brådskande projekt och krävande specialprojekt. Vi kan också erbjuda projektledning kopplat till våra upphandlingstjänster.
Våra projektlednings- och arbetsledartjänster kan också kombineras för att övervaka arbetet som utförs av den tjänsteleverantör som väljs ut genom vår upphandlingstjänst.

Våra projektledningstjänster gör att kundens risker i anknytning till projektet minskar. Vi kan övervaka tidsplanen och se till att den följs, styra arbetet och kvalitetsbedöma det med hjälp av vår lokalkännedom.